HZMO Obavijesti o naknadama u studenom

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/4595-011 i 01/4595-022 i na mrežnoj stranici HZMO-a - www.mirovinsko.hr

Novci, ilustracija.

 

U petak 17. studenoga 2023. počela isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad 2023. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 7143 korisnika (64,52% žena i 34,48% muškaraca), za što je osigurano 859.612,03 eura iz Državnog proračuna.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

 • - da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju;
 • - da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 120,71 EUR/909,49 kn;
 • - da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi;
 • - da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi;
 • - da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Napominjemo da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

U utorak 21. studenoga 2023. bit će isplaćeno jednokratno novčano primanje korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata. Jednokratno novčano primanje (JNP) isplatit će se korisnicima doplatka za djecu ostvarenog u Republici Hrvatskoj kojima su postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu bili u tijeku, a pravo na isplatu priznato im je do 30. rujna 2023.

JNP u ovoj isplati dobit će 1235 korisnika za ukupno 1788 djece, i za to je osigurano 90.850,00 eura iz Državnog proračuna.

U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata Vlade RH od 14. rujna 2023., isplatit će se:

 • - 50 EUR za 840 korisnika (za 840 djece), za što je osigurano 42.000.00 EUR;
 • - 100 EUR za 267 korisnika (za 514 djece), za što je osigurano 26.700,00 EUR;
 • - 150 EUR za 86 korisnika (za 257 djece), za što je osigurano 12.900,00 EUR;
 • - 200 EUR za 33 korisnika (za 131 djece), za što je osigurano 6.600,00 EUR;
 • - 250 EUR za 1 korisnika (za 5 djece), za što je osigurano 250,00 EUR;
 • - 300 EUR za 8 korisnika (za 41 dijete), za što je osigurano 2.400,00 EUR.

U skladu s odlukama Vlade RH (od 8. rujna 2022., 22. prosinca 2022., 16. ožujka 2023. i 14. rujna 2023.) do sada je isplaćeno jednokratno novčano primanje za ukupno 128.155 korisnika za 247.024 djece, u ukupnoj svoti od 34.749.750,68 eura.

U utorak 21. studenoga 2023. počinje i isplata doplatka za djecu za listopad 2023.

Doplatak za djecu dobit će 112.152 korisnika za ukupno 216-427 djece.

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/4595-011 i 01/4595-022 i na mrežnoj stranici HZMO-a - www.mirovinsko.hr.

 

Izvor: HZMO

 

Povezane vijesti