Kontakt

Glavni urednik:

Damir Fatušić

GSM: 095 355 0256

Mail: neoarch@gmail.com

Desk:

Mladen Kristić

GSM: 099 397 9725

Mail: mladen.kristic@gmail.com

NOVINARI: 

Klaudija Klanjčić

Mail: aspera07.astra@gmail.com

Anita Blažinović 

Mailanitablazinovic@gmail.com

Borna Ferdo Vukojević

Mail: borna.vukojevic@uriho.hr


VANJSKA SURADNJA:

            Anđelka Bunić, Višnja Majsec Sobota, Marijanka Globan, Pravna klinika u Zagrebu

REDAKCIJSKI SAVJET: 

           Boris Jakov Geričić, Ljubica Lukačić


Marketing:

Ana Gospočić, voditeljica

Tel: 00385 1 644 4491

GSM: 099 396 4542
Mail: agospocic@uriho.hr

Internet marketing / web dizajn

Stjepan Hojsak, specijalist digitalnog marketinga

00385 1 644 4493

Mail: stjepan.hojsak@uriho.hr

Operater

Marijana Škrnjug Matijević, operater

00385 1 644 4492

Mail: marijana.skrnjug@uriho.hr

 

Adresa redakcije:

Varićakova 7

10 010 Zagreb

Croatia