Marketing

Marketing:

Ana Gospočić, voditeljica

Tel: +385 1 644 4491

GSM: 099 396 4542
Mail: agospocic@uriho.hr

Internet marketing / web dizajn

Stjepan Hojsak, specijalist digitalnog marketinga

+385 1 644 4493

Operater

Marijana Škrnjug Matijević

+385 1 644 4492

Adresa redakcije:

Varićakova 7

10 010 Zagreb

Croatia